Барабанная сушилка

Для сушіння біомаси в Україні широко використовуються
барабанні сушарки продуктивністтю 1 тон/год. Габаритні розміри
становлять: діаметр D = 1,2-1,6 м , довжина L= 8 -12 м. Внутрішні
розподіляючі пристрої — лопатки преферійного розташування.
Зазначені сушарки виявляють суттєву залежність від початкової
вологості біомаси. Підвищення вологості на 10 % відносно базової
(45% ) призводить до зменщення подуктивності в 1,4 рази.